Imprezy

wkrotce.pl -

kalendarz imprez

na wkrotce.pl. Jedyny społecznościowy kalendarz imprez, do którego każdy może dodawać bez ograniczeń własne Imprezy

Plac Teatralny


Brak informacji o wydarzeniach w tym miejscu.

  


Dodaj informacje o wydarzeniach z tego miejsca na swoją stronę

Plac Teatralny

Adres: Plac Teatralny, Warszawa, Polska


Trzecie Warszawskie Spotkanie Wigilijne organizowane przez Urz?d Miasta Sto?ecznego Warszawy Biuro Polityki Spo?ecznej przy wspó?udziale Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga 17 grudnia 2006 r. na Placu Teatralnym w Warszawie odb?dzie si? trzecie Warszawskie Spotkanie Wigilijne. Jest to wydarzenie dedykowane mieszka?com stolicy, w czasie którego Prezydent Miasta Sto?ecznego Warszawy wraz z przedstawicielami Urz?du Miasta b?dzie osobi?cie sk?ada? ťyczenia reprezentant