Imprezy

wkrotce.pl -

kalendarz imprez

na wkrotce.pl. Jedyny społecznościowy kalendarz imprez, do którego każdy może dodawać bez ograniczeń własne Imprezy

Scena Lubelska 30/32


Brak informacji o wydarzeniach w tym miejscu.

  


Dodaj informacje o wydarzeniach z tego miejsca na swoją stronę

Scena Lubelska 30/32

WWW: www.scenalubelska.art.pl
Adres: ul. Lubelska 30/32, Warszawa, Polska


Zlokalizowana na warszawskiej Pradze (tuť przy Dworcu Wschodnim) Scena Lubelska 30/32 to nowo miejsce twórczej aktywno?ci w stolicy, istniej?ce od października 2005 przy Stowarzyszeniu Pracownie Twórcze Lubelska 30/32. Miejsce to zosta?o za?oťone przez reťysera i scenografa Darka Kunowskiego znanego m.in. z projektowania scenografii do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Sportu i Turystyki oraz przez Piotra Zgorzelskiego etnologa, tradycyjnego tancerza, animatora kultury, wspó?twórc? warszawskiego stowarzyszenia Dom Ta?ca. Miejsce to obecnie skupia ludzi zajmuj?cych si? róťnymi aspektami kultury tradycyjnej, aktorów, etnografów i etnomuzykologów, muzyków, tancerzy i ?piewaków. Dzi?ki temu organizowane s? na Scenie Lubelskiej spektakle teatralne, warsztaty taneczne, g?osowe i dramy, koncerty i pota?cówki przy muzyce tradycyjnej oraz zaj?cia warsztatowe dla ma?ych dzieci i m?odzieťy.