Imprezy

wkrotce.pl -

kalendarz imprez

na wkrotce.pl. Jedyny społecznościowy kalendarz imprez, do którego każdy może dodawać bez ograniczeń własne Imprezy

Mój profil


okultura

okultura

Dołączył(a) do Wkrotce.pl: 2010-06-21 12:18:48
Ostatnie logowanie: 2013-01-11 14:47:01

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł XXI wieku”
Rusza kolejna edycja konkursu "Anioł XXI wieku". Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 8 lutego 2013 r.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace w dowolnej technice malarskiej (min. wym. prac A3, max wym. prac 100/70), rzeźba oraz płaskorzeźba (wymiary dowolne). Wszystkie prace powinny być opisane (nie własnoręcznie lecz na komputerze) według schematu: imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa (w przypadku szkoły), adres przedszkola lub szkoły oraz numer telefonu. Prac nieopisanych w ten sposób komisja nie będzie oceniać.
V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł XXI wieku” adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Obejmuje następujące grupy wiekowe: I grupa (przedszkolaki), II grupa (klasy 1-3), III grupa (klasy 4-6), IV grupa (gimnazja), V grupa (szkoły średnie). Prace należy nadsyłać na adres: Ośrodek Kultury w Będzinie, Dział Animacji Kultury, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin, tel. (032) 363 61 63. Termin składania prac do 8 lutego 2013 r. (ostateczny termin dostarczenia prac).
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 w Dziale Animacji Ośrodka Kultury przy ul. Małachowskiego 43 lub u osób dyżurujących na portierni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 21.00 i w soboty od godz. 8.00-15.30
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy 29 lutego 2013 r. o godz. 11.00 w Ośrodku Kultury w Będzinie.
Wystawę pokonkursową zaplanowano w terminie od 29 lutego do 31 marca 2013 r.
Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach promocyjnych.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dział Animacji Ośrodka Kultury (tel. 032- 363 61 63). Regulamin dostępny na stronie: okultura.bedzin.pl
Katarzyna Maciejewska